Politika Privatnosti

Datum zadnjeg ažuriranja 03.05.2024.

1.Voditelj obrade osobnih podataka

Društva MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB: 35677542029, e-mail: info@mpg.hr, Nephos d.o.o., Ulica Antuna Bauera 25, 10000 Zagreb,  OIB: 45593438856, e-mail: info@nephos.hr te Unitfly d.o.o., Ulica Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek, OIB:88231404130, e-mail: info@unitfly.com (dalje u tekstu “Društva”) poštuju vašu privatnost i obvezuju se zaštititi ju tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici ( dalje u tekstu „Stranica“), tijekom posjeta konferenciji “Advanced Technology Days”. U tom smislu, Društva djeluju kao voditelj obrade (“Voditelj obrade“). Ova pravila privatnosti (“Pravila privatnosti“) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka.

Kao voditelj obrade obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s važećim pravilima o zaštiti osobnih podataka, posebno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u nastavku: Opća uredba) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

2. Vrste osobnih podataka koji će biti obrađivani

Društva prikupljaju i obrađuju osobne podatke o vama (npr. informacije pomoću kojih vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona, odnosno naziv tvrtke ako je u nazivu osobni podatak, osobni podaci ako se prijavljujete kao predstavnici medija za sudjelovanje na događanjima, fotografija i snimka, IP adresa te ostali osobni podaci ako ih iznosite u komunikaciji sa nama, kod izvršavanja ugovornog odnosa, sudjelovanjem na događajima, nagradnim igrama ili nagradnim natječajima (“Osobni podaci“), u slučajevima kada:

 • koristite kontakt obrasce na Stranici
 • nas kontaktirate ili se povežete s nama putem društvenih mreža,
 • fotografiramo događanja i aktivnosti koje organiziramo,
 • date komentare ili postavite pitanja,
 • ispunjavate obrazac prijave za akreditaciju na događanjima koja organiziramo
 • surađujemo s Vama kao našim dobavljačima, poslovnim partnerima,
 • kad izdajemo račun za proizvode/usluge

Društva neće prikupljati Osobne podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene Osobne podatke prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad Stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese kod prijave u kontakt obrazac i obrazac za registraciju) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u određenim aktivnostima. Ako nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjete web stranici), i dalje možete pristupiti našoj Stranici, ali nećete moći komunicirati i surađivati s nama ili sudjelovati na događanjima, nagradnim igrama i nagradnim natječajima koje organiziramo.

Na ulazima u područje konferencije koje će biti snimano i fotografirano jasno će biti objavljena Obavijest o fotografiranju i snimanju te će biti naznačena poveznica na Pravila privatnosti te je to naš legitiman interes budući da organiziramo konferenciju. Ako ne želite biti snimani/fotografirani, molimo da naglasite ili ne ulazite u prostor snimanja/fotografiranja. Zasebne snimke i slike djece (ispod 18 godina) na kojima se ista mogu prepoznati nećemo nigdje objaviti bez da smo prije toga skupili privolu zakonskih zastupnika istih, osim ako snimke/slike nisu snimane u grupnom kadru. Pružanje informacija posjetitelja/pošiljatelja je dobrovoljno i ne postoji ugovorna obveza ili uvjet da to posjetitelj/pošiljatelj učini. Voditelj obrade neće izraditi profile od prikupljenih informacija odnosno nema automatiziranog donošenja odluka.

3. Kolačići

Sve informacije o korištenju Kolačića i detaljan popis istih nalazi se na stranici s Politikom Kolačića.

3.1. Društvene mreže

Na svojim web stranicama Voditelji obrade mogu integrirati ili imaju integrirane komponente poduzeća Facebook, YouTube i LinkedIn

Facebook je društvena mreža kojoj je operativno društvo Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irska. Pravila za zaštitu podataka koju je Facebook objavio dostupna su na adresi https://www.facebook.com/privacy/policy/

LinkedIn je poslovna društvena mreža kojoj je operativno društvo za korisnike koji koriste uslugu unutar EU, EGP i Švicarske, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Pravila za zaštitu osobnih podataka koja je LinkedIn objavio dostupna su na adresi: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy  te pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka na toj društvenoj mreži. 

YouTube je društvena mreža kojoj je operativno društvo Google Ireland Limited za korisnike Googleovih usluga koji se nalaze u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj, s adresom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Pravila za zaštitu podataka koju je YouTube objavio dostupna su na adresi https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/ 

4. Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka

Kada dajete Vaše Osobne podatke ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti.

Osobne podatke obrađujemo na osnovu Vaše privole, legitimnog interesa, radi izvršenja ugovorne obveze, te na osnovu zakonske obveze. Obrada Osobnih podataka ograničena je samo za svrhu za koju su isti prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti.

Kada obrađujemo podatke na osnovu Vaše privole, obrađujemo samo one osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dali prilikom komunikacije s nama, radi odgovora na Vaša pitanja, kad sudjelujete u nagradnim natječajima i nagradnim igrama koje organiziramo, kada ispunjavate obrazac prijave za akreditaciju na događanjima koja organiziramo. Svrha obrade je u poduzimanju koraka po Vašem zahtjevu npr. odgovor na pitanja i komentare, komunikacija o Vašim aktivnostima na stranici, zaprimanje Vaših prijava za sudjelovanje u nagradnom natječaju, nagradnoj igri, zaprimanje Vaših prijava za izdavanje akreditacije na događanja koja organiziramo.

Na osnovu legitimnog interesa obrađujemo osobne podatke kad pristupate našoj Stranici (IP-adresa), kad fotografiramo događanja i aktivnosti koje organiziramo. Kada organiziramo konferenciju za vrijeme koje ćemo fotografirati i snimati goste, to ćemo činiti ili na osnovu legitimnog interesa o čemu ćete unaprijed i prije ulaska u prostor snimanja/fotografiranja biti obaviješteni ili će se od Vas prethodno zatražiti privola. Svrha ove obrade uključuje i postupak istraživanja sumnji na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja pravila Stranice ili bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim. Snimke/slike sudionika na našim događanjima obrađujemo u svrhu promocije događanja.

Radi izvršenja ugovorne obveze te na osnovu zakonskih i podzakonskih propisa dužni smo obrađivati Vaše osobne podatke kad kupujete naše proizvode, koristite naše usluge. Posebno se vrši obrada podataka poslovnih partnera i dobavljača (npr. dogovori oko izvršavanja usluga), uz to obrađujemo i kontakt podatke poslovnih partnera koji su fizičke osobe te njihovih zaposlenika (npr. ime i prezime, broj službenog telefona / mobitela, e-mail adresa), kao i kupaca zbog izdavanja računa.

Društvo MPG d.o.o. šalje putem Newslettera informacije s najnovijim informacijama o promotivnim ponudama i vijestima o Advanced Technology Days konferenciji i ostalim informativnim vijestima o događanjima u području tehnologije. Društvo će u ovu svrhu koristiti samo Vašu adresu elektroničke pošte temeljem privole koju ste dali označavajući poseban okvir za pristanak prilikom prijave na konferenciju. Svakom primatelju Newslettera je omogućeno jednostavno i brzo odjavljivanje slanjem poruke na adresu e-pošte:prijave@advtechdays.com.Podaci se čuvaju dok osoba ne povuče suglasnost slanjem zahtjeva na navedenu adresu.

5. Primatelji

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni u sljedećim slučajevima:

 • subjektima kojima se koristimo za organiziranje i provedbu događanja (npr. fotografiranje događanja)
 • ovlaštenim PR agencijama, organizatorima događanja,
 • subjektima koji su direktno uključeni u provedbu i realizaciju pojedinih događanja
 • subjektima koji održavaju naše informatičke sustave,
 • osobama ovlaštenima od Društava za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute obvezi povjerljivosti (zaposlenici Društava),
 • službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo, legitiman ili javni interers ( da zaštite i brane prava ili imovinu Društava i Stranice, ili, da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti korisnika Društava, Stranice ili javnosti)
 • pravnim savjetnicima Društava u slučaju potrebe prosljeđivanja podataka radi pravnih postupaka,
 • poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama
 • Medijskim kućama i agencijama za digitalni marketing u svrhu objave fotografija u tiskanim medijima, na web stranicama i društvenim mrežama

6. Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje

Podaci koje prikupimo pohranjujemo unutar Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog područja (EGP) osim Švicarske, ali se također mogu prenijeti i obrađivati u zemlji izvan EU i EGP-a. Svaki takav prijenos osobnih podataka provest će se u skladu s primjenjivim pravnim propisima čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka.

7. Zadržavanje i pohrana osobnih podataka

Osobne podatke obrađujemo samo za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe obrade istih.

Osobne podatke koje obrađujemo na osnovu privole obrađujemo samo dok ne povučete privolu, dok obradi osobnih podataka na osnovu legitimnog interesa možete prigovoriti. Osobne podatke sudionika nagradnih igara i nagradnih natječaja obrađujemo 120 dana od dana završetka nagradne igre ili nagradnog natječaja, dok osobne podatke dobitnika čuvamo 11 godina sukladno zakonu o računovodstvu. Ostale Osobne podatke koje obrađujemo na osnovu Vaših upita s kontakt obrasca čuvamo najduže 6 mjeseci od zaprimanja istih, a podatke poslovnih partnera i dobavljača čuvamo do prestanka poslovne suradnje te ih ne dostavljamo trećim osobama niti iznosimo u treće zemlje. Pritom ne prikupljamo nikakve podatke privatne naravi, već one podatke vezane za ispunjavanje radnih zadataka.

Sve ostale osobne podatke koje obrađujemo na osnovu izvršavanja ugovornog odnosa i na osnovu zakonske obveze, pohranjujemo sukladno pozitivnim propisima u kojima je vrijeme pohrane istih utvrđeno (npr. Zakon o računovodstvu). Iznimno, Vaše osobne podatke čuvat ćemo duže od navedenih rokova kada je to potrebno radi ostvarivanja međusobnih pravnih zahtjeva. Istekom rokova pohranjene osobne podatke ispisane na papiru uništit ćemo na siguran način, primjerice rezanjem ili paljenjem, dok ćemo podatke u elektroničkom obliku nepovratno brisati.

8. Vaša prava i ostvarivanje prava

 1. Pravo na ispravak:
  Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

 2. Pravo na pristup:
  Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe zatražiti pristup tim podacima.

 3. Pravo na brisanje:
  Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi vođenja pravne obveze kojom se zahtjeva obrada.

 4. Pravo na ograničenje obrade:
  Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
  – ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka;
  – ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima;
  – ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili;
  – ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.

 5. Pravo na prenosivost podataka:
  Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
  – ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi izvršenja ugovora i
  – ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

 6. Pravo na prigovor:
  Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite naših podataka.

 7. Pravo na prigovor:
  Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, a to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

 8. Ostvarivanje prava
  Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ovih pravila privatnosti.

Kad podnesete zahtjev radi ostvarivanja svojih prava dužni smo prvo utvrditi identitet i tu svrhu ćemo zatražiti dodatne informacije radi provjere istog. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

9. Sigurnosne prakse

Sigurnost Vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna, stoga smo postavili odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između Vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti i odgovornosti za bilo kakvu štetu koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

10. Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti

Društva pridržavaju pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.

11. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicom ili Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati na navedene kontakte:

Voditelj obrade osobnih podataka

MPG Zagreb, Croatia
Nova Ves 17, Centar Kaptol,
10000 Zagreb, Croatia

Tel.: +385 (0) 1 6064 600
Fax.: +385 (0) 1 6064 666
Mail: info@mpg.hr

Unitfly d.o.o
Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek
OIB: 88231404130

Tel: +385 (0) 97 6834 345
Email: info@unitfly.com

Nephos d.o.o.
Antuna Bauera 25, 10000 Zagreb
OIB: 45593438856

Tel: +385 1 2992 909
Email: info@nephos.eu